preloader

  Učitavanje...


logo

Molimo pričekajte

Pretražujemo najbolje ponude za Vas

Let (od - do) Datumi Putnici
small plane
small plane

Molimo nemojte osvježavati stranicu za vrijeme pretrage!

zagrebacka banka logo
ekupi 2

Putna osiguranja

Putna osiguranja

Mnoge su nepredvidive okolnosti zbog kojih ste prisiljeni otkazati ili prekinuti ugovoreno putovanje, dok neugodnosti pa i obična nezgoda mogu pokvariti užitak na putovanju Vama, Vašoj obitelji i suputnicima. Takve je situacije teško predvidjeti, ali možemo utjecati na njihov ishod ugovaranjem paketa putnog osiguranja.

Paketi putnog osiguranja sastoje se od jednog ili kombinacije više putnih osiguranja:
 • putno zdravstveno osiguranje s uključenim osiguranjem od nezgode,
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje od otkaza putovanja
 • osiguranje privatne odgovornosti

Putno zdravstveno osiguranje

Osnovno putno zdravstveno osiguranje obuhvaća sljedeće usluge i pokriva:
 • troškove nužnog liječničkog tretmana
 • troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik
 • nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja propiše liječnik
 • kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama
 • troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve u svrhu medicinskog prijema u bolnicu ili do najbližeg raspoloživog liječnika
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako je medicinski indicirano i propisao je liječnik
 • troškove operacije
 • troškove repatrijacije osiguranika i druge usluge prema uvjetima osiguranja do iznosa ugovorene svote osiguranja,
 • stomatološki tretman u svrhu oslobađanja akutne zubobolje.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) pokriva sve iznenadne događaje zbog čijih je posljedica nastupio osigurani slučaj: smrt zbog nezgode i trajni invaliditet.

Iznos osiguranja se ugovara:
 • za osnovno zdravstveno osiguranje 11.500 EUR,
 • za prošireno zdravstveno osiguranje 38.000 EUR,
Kako postupiti ako se dogodi osigurani slučaj? U hitnim slučajevima uslijed bolesti ili nezgode nazovite SOS telefon s 24-satnim dežurstvom. Centar će stupiti u vezu s koordinatorom za područje u kojemu se nalazite i u najkraćem mogućem roku ugovoriti potrebnu razinu zdravstvene zaštite.

Osiguranje prtljage

Osiguranje pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage koja se nosi sa sobom i predane prtljage i to za vrijeme puta u odlasku i povratku, kao i za vrijeme boravka u odredištu putovanja.

Iznos osiguranja se ugovara:
 • za osnovno osiguranje prtljage do iznosa osiguranja 500 EUR
 • za prošireno osiguranje prtljage do iznosa osiguranja 1.000 EUR

Osiguranjem je pokriven gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage zbog:
 • kaznenog djela treće osobe (npr. krađa, razbojstvo),
 • nezgode prijevoznog sredstva (npr. prometne nezgode),
 • požara i elementarnih nepogoda.

Osiguranjem je pokriveno zakašnjenje u prijevozu i gubitak prtljage predane prijevozniku. Osiguratelj će pokriti i troškove nabavke zamjenske prtljage (nužna odjeća i osnovne higijenske potrepštine) do najviše 250 EUR u slučaju da osobna prtljaga koja je predana na prijevoz ne stigne na odredište putovanja van mjesta prebivališta ili boravišta isti dan kada i osiguranik zbog zakašnjenja u prijevozu.

Osiguranje se može ugovoriti samo ako je ugovoreno Putno-zdravstveno osiguranje!

Kako postupiti ako se dogodi osigurani slučaj?
Odmah po nastanku štetnog događaja prijaviti štete nastale zbog kaznenih djela treće osobe nadležnoj ili najbližoj policijskoj postaji, a štete na predanoj prtljazi prijaviti prijevozniku.

Osiguranje od otkaza putovanja

Osnovno osiguranje od otkaza putovanja
Osiguratelj će naknaditi troškove otkaza putovanja ako je do njega došlo zbog nekog od sljedećih događaja kojim je bio pogođen sam osiguranik ili neka rizična osoba:
 • smrt
 • iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
 • nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
 • poremećaji u trudnoći
 • nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
 • štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
 • vojna vježba.
Prošireno ili „All Risk“ osiguranje od otkaza putovanja
Osiguratelj će naknaditi troškove otkaza putovanja ako je do njega došlo zbog događaja koji su pokriveni osnovnim osiguranjem i dodatno zbog događaja kao što su otkazi putovanja nastali kao posljedica:
 • otkazivanja poslovnog sastanka od strane poslovnog partnera
 • neizvršenja usluge prijevoza avio prijevoznika kod kojeg je organizirano putovanje (stečaj, štrajk i sl..)
 • spriječenost realizacije putovanja (npr. prometna nesreća i sl..).
Klauzula za "ALL RISK" osiguranje od otkaza putovanja
Osiguratelj će naknaditi 90% stvarno nastalih troškova otkaza putovanja uslijed bilo kojeg uzroka štetnog događaja izuzev troškova otkaza putovanja nastalih zbog:
 • pogreške pri odabiru cilja putovanja (destinacije, hotela i sl.) odnosno pružatelja usluge
 • grube nepažnje ili namjere ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika
 • višestruke rezervacije ili rezervacije s preklapanjem vremena putovanja
 • nevoljkosti za putovanjem osiguranika
 • rata, neprijateljstva, ratnih operacija ili ratu sličnih radnji te terorizma svake vrste
 • epidemije i pandemije
 • prirodnih događaja
 • više sile, osim slučajeva kada je zbog prirodnih događaja ili više sile osiguraniku onemogućen dolazak na mjesto početka putovanja u za to predviđeno vrijeme
 • zabrana i odluka vlasti
 • nuklearnih događaja
 • događaja koji su nastali prije sklapanja ugovora o osiguranju ili ih se moglo predvidjeti
 • nesolventnosti, platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
 • planiranih, očekivanih ili odgođenih operacija, medicinskih tretmana ili intervencija
Sve ostale odredbe Uvjeta paketa putnog osiguranja 243-0706 ostaju nepromijenjene. Rizičnim osobama smatraju se: životni partner osiguranika (bračni drug), djeca, roditelji, braća i sestre, djedovi i bake osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera ali samo u smrtnom slučaju.
U slučaju otkaza putovanja zbog gore navedenih razloga, molimo vas da:
 • u roku 3 radna dana otkažete putovanje kod putničke agencije ili prijevoznika za vrijeme putovanja,
 • • u roku 30 dana podnesite odštetni zahtjev kod Allianza.

Osiguranje privatne odgovornosti

Osiguranjem je pokrivena građanskopravna izvan ugovorna odgovornost osiguranika, za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, i to:
 • u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu, osim pri obavljanju zanatske djelatnosti, te svih djelatnosti kojima se privređuje;
 • iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora;
 • iz amaterskog bavljenja sportom, osim lova;
 • iz držanja pitomih životinja kada se životinje ne drže u svrhu privređivanja
U istom opsegu, osiguranje se odnosi i na odgovornost maloljetne djece (također i unuka, usvojene djece i djece uzete na skrb) osiguranika.
Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Europe, izvan Republike Hrvatske.
Ova klauzula je isječak iz „Uvjeta paketa putnog osiguranja 243'0706“ , a cjelovite odredbe nalaze se u navedenim Uvjetima.
Za sve dodatne informacije u vezi osiguranja, možete nam se obratiti na Allianz info telefon 072 100 001, odnosno na e-mail adresu osiguranje@allianz.hr.

Trebate pomoć?

Nazovite nas!

01/333 8888

Važne infomracije

- Provjerite Zdravstvene informacije

- Provjerite vizni režim Informacije o vizama