Česta pitanja

PUTNA OSIGURANJA

Rezervacija avio karata na eKupi web servisu jednostavna je i obavlja se u nekoliko koraka:

1. ŠTO UKLJUČUJE PAKET PUTNOG OSIGURANJA ?

Paketi putnog osiguranja koje možete ugovoriti na našoj stranici sastoje se od jednog ili kombinacije više putnih osiguranja: putnog zdravstvenog osiguranja s uključenim osiguranjem od nezgode, osiguranja prtljage i osiguranja od otkaza putovanja.

Moguće kombinacije paketa putnih osiguranja:

 • putno zdravstveno osiguranje s uključenim osiguranjem od nezgode
 • putno zdravstveno osiguranje s uključenim osiguranjem od nezgode + osiguranje prtljage
 • putno zdravstveno osiguranje s uključenim osiguranjem od nezgode + osiguranje prtljage + otkaz putovanja
 • putno zdravstveno osiguranje s uključenim osiguranjem od nezgode + otkaz putovanja
 • otkaz putovanja

2. ŠTO UKLJUČUJE PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Osnovno putno zdravstveno osiguranje obuhvaća sljedeće usluge i pokriva:

 • troškove nužnog liječničkog tretmana
 • troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik
 • nužna medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja propiše liječnik
 • kliničko liječenje znanstveno priznatim metodama
 • troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve u svrhu medicinskog prijema u bolnicu ili do najbližeg raspoloživog liječnika
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako je medicinski indicirano i propisao je liječnik
 • troškove operacije
 • troškove repatrijacije osiguranika i druge usluge prema uvjetima osiguranja do iznosa ugovorene svote osiguranja,
 • stomatološki tretman u svrhu oslobađanja akutne zubobolje.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) pokriva sve iznenadne događaje zbog čijih je posljedica nastupio osigurani slučaj: smrt zbog nezgode i trajni invaliditet.

Destinacija osiguranja: cijeli svijet

Iznos osiguranja se ugovara:

 • za zdravstveno osiguranje: 11.500 EUR,
 • za osiguranje od nezgode: 5.000 EUR za smrt zbog nezgode i 10.000 EUR za trajni invaliditet.

3. ŠTO UKLJUČUJE OSIGURANJE PRTLJAGE ?

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage koja se nosi sa sobom i predane prtljage i to za vrijeme puta u odlasku i povratku, kao i za vrijeme boravka u odredištu putovanja, do iznosa osiguranja 500 EUR.

Osiguranjem je pokriven gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage zbog:

 • kaznenog djela treće osobe (npr. krađa, razbojstvo),
 • nezgode prijevoznog sredstva (npr. prometne nezgode),
 • požara i elementarnih nepogoda.

Osiguranjem je pokriveno zakašnjenje u prijevozu i gubitak prtljage predane prijevozniku.

Destinacija osiguranja: cijeli svijet

Osiguratelj će pokriti i troškove nabavke zamjenske prtljage (nužna odjeća i osnovne higijenske potrepštine) do najviše 250 EUR u slučaju da osobna prtljaga koja je predana na prijevoz ne stigne na odredište putovanja van mjesta prebivališta ili boravišta isti dan kada i osiguranik zbog zakašnjenja u prijevozu.

Osiguranje se može ugovoriti samo ako je ugovoreno Putno-zdravstveno osiguranje!

4. ŠTO UKLJUČUJE OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA ?

Osiguratelj će naknaditi troškove otkaza putovanja ako je do njega došlo zbog nekog od sljedećih događaja kojim je bio pogođen sam osiguranik ili neka rizična osoba:

 • smrt
 • iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
 • nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
 • poremećaji u trudnoći
 • nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
 • štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe
 • vojna vježba.

Rizičnim osobama smatraju se: životni partner osiguranika (bračni drug), djeca, roditelji, braća i sestre, djedovi i bake osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera ali samo u smrtnom slučaju.

Destinacija osiguranja: cijeli svijet

U slučaju otkaza putovanja zbog gore navedenih razloga, molimo vas da:

 • u roku 3 radna dana otkažete putovanje kod putničke agencije ili prijevoznika za vrijeme putovanja,
 • u roku 30 dana podnesite odštetni zahtjev kod Allianza.

5. MOGU LI OSIGURANJE PRTLJAGE KUPITI SAMOSTALNO?

Ne, osiguranje prtljage može se ugovoriti isključivo u kombinaciji s putnim zdravstvenim osiguranjem.

6. TKO SVE MOŽE UGOVORITI PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Putno osiguranje mogu ugovoriti svi hrvatski državljani koji putuju u inozemstvo i stranci koji dolaze u Hrvatsku ili iz Hrvatske putuju u inozemstvo. Hrvatski državljani koji putuju unutar granica Hrvatske mogu ugovoriti samo Otkaz putovanja.

7. KOJI PODACI O OSIGURANICIMA SU POTREBNI ZA UGOVARANJE OSIGURANJA?

Podaci koji su obavezni za ugovaranje police osiguranja su: Ime i Prezime, Datum rođenja i Nacionalnost osiguranika.

8. KAKO POSTUPITI AKO SE DOGODI OSIGURANI SLUČAJ?

Putno zdravstveno osiguranje: U hitnim slučajevima uslijed bolesti ili nezgode nazovite SOS telefon s 24-satnim dežurstvom. Centar će stupiti u vezu s koordinatorom za područje u kojemu se nalazite i u najkraćem mogućem roku ugovoriti potrebnu razinu zdravstvene zaštite.

Osiguranje prtljage: Odmah po nastanku štetnog događaja prijaviti štete nastale zbog kaznenih djela treće osobe nadležnoj ili najbližoj policijskoj postaji, a štete na predanoj prtljazi prijaviti prijevozniku.

Osiguranje otkaza putovanja: U slučaju otkaza putovanja zbog razloga pokrivenih osiguranjem, molimo vas da: u roku 3 radna dana otkažete putovanje kod putničke agencije ili prijevoznika za vrijeme putovanja i u roku 30 dana podnesite odštetni zahtjev kod Allianza.

9. KADA POČINJE I ZAVRŠAVA OSIGURANJE

Putno zdravstveno osiguranje za hrvatske državljana koji putuju u inozemstvo: Osigurateljeva obveza počinje u 00.00 sati onog dana koji je na polici označen kao početak osiguranja, ali ne prije nego što osiguranik prijeđe državnu granicu pri izlasku iz Republike Hrvatske. Osigurateljeva obveza prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polici označen kao dan isteka osiguranja ili ranije ako osiguranik prijeđe državnu granicu na povratku u Republiku Hrvatsku prije tog vremena.

Ukoliko je šteta nastala u razdoblju osiguranja obveza osiguratelja postoji i nakon isteka razdoblja osiguranja.

Putno zdravstveno osiguranje stranaca za vrijem boravka u Republici Hrvatskoj: Osigurateljeva obveza počinje u 00.00 sati onog dana koji je na polici označen kao početak osiguranja, ali ne prije nego što osiguranik prijeđe državnu granicu pri ulasku u Republike Hrvatske. Osigurateljeva obveza prestaje u 24.00 sata onog dana koji je u polici označen kao dan isteka osiguranja ili ranije ako osiguranik prijeđe državnu granicu na izlasku iz Republike Hrvatske prije tog vremena.

Ukoliko je šteta nastala u razdoblju osiguranja obveza osiguratelja postoji i nakon isteka razdoblja osiguranja.

Osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i osiguranje prtljage: Početak osiguranja je datum naznačen na polici kao početak osiguranja, ali ne prije nego što putovanje započne. Prestanak osiguranja je datum naznačen na polici kao prestanak osiguranja, ali ne nakon završetka putovanja.

Osiguranje otkaza putovanja: Osigurateljeva obveza počinje u 24.00 sata onoga dana koji je na polici označen kao datum sklapanja ugovora o osiguranju, a prestaje u 24.00 sata dana u kojem ističe 50% predviđenog trajanja putovanja osiguranika.

10. KOLIKO MINIMALNO I MAKSIMALNO MOŽE TRAJATI OSIGURANJE ?

Trajanje osiguranja može biti najmanje 1 dan do najviše 365 dana za sva individualna, obiteljska i grupna putovanja.

11. MOGU LI PUTNO OSIGURANJE UGOVORITI NAKNADNO/NAKON POTVRDE REZERAVCIJE ?

Online ugovaranje paketa putnog osiguranja moguće je isključivo u trenutku rezervacije avio karata na ekupi web servisu. Ukoliko želite paket putnog osiguranja ugovoriti naknadno pošaljite nam upit na travel@ekupi.hr i naši agenti će vam poslati ponudu za ugovaranje osiguranja. Naknadno je moguće ugovoriti samo putno zdravstveno osiguranje s osiguranjem nezgode i osiguranje prtljage. Osiguranje otkaza putovanja može se ugovoriti isključivo na dan izdavanja avio karata.


Trebate pomoć?

Nazovite nas!

01/333 8888

Važne infomracije

- Provjerite Zdravstvene informacije

- Provjerite vizni režim Informacije o vizama